Hebrew


מי אנחנוHebrew-Logo

פרויקט “צבעי התנ”ך”

 

בכדי לקדם הבנה וגישור בין תרבויות ודתות תוך למידה ויצירה בתחומי האומנות, חברנו יחד, החברה לכתבי הקדש בסינגפור (singapore bible Society of singapore) ושגרירות ישראל בסינגפור בהצגת תחרות האומנות: “צבעי התנ”ך”. זו הפעם הראשונה שמתקיימת תחרות אומנות בסינגפור הפתוחה גם ליוצרים מישראל. הנושא השנתי בשנתה הראשונה של התחרות נבחר להיות “חגים ומועדים”. הזוכים בכל אחת מן הקטגוריות יזכו בפרסים ועבודותיהם יוצגו בתערוכה חגיגית שתתקיים בסינגפור ותהיה פתוחה לציבור.

 

אומנות היא כעורק חיים לתרבות, מחברת ומקשר ביננו. אומנות, בצורה זו או אחרת, קיימת לכל אורך ההסטוריה האנושית. התנ”ך, מכתבי הקודש הידועים והמפורסמים ביותר בעולם, מציע אוסף קנוני של טקסטים הנחשבים קדושים ומכוננים בקרב מרבית הדתות המונותאיסטיות.  בדומה לאומנות, התנ”ך השפיע רבות על העולם לאורך השנים ובכלל זה היווה השראה ליצירה בתחומי התאטרון, כתיבה פילוסופית, פילאנטרופיה, חינוך, משפט וצדק חברתי, הומאניטאריזם ועוד. 

דרך האומנות כמו גם כתבי התנ”ך, אנו יכולים ללמוד רבות על ההסטוריה ולהבין באופן טוב יותר כיצד העבר שלנו עיצב אותנו למי שאנו כיום.

חשוב לא פחות, גם דרך האומנות וגם דרך התנ”ך ניתן להנחיל שורשיות וערכים בקרב הדור הצעיר. הערכים הללו העוברים מדור לדור, משמרים את המסורת שלנו ואת תחושת הזהות שלנו.

 

תקנון ותנאי התחרות

השתתפות

תחרות “צבעי התנ”ך” מאורגנת במשותף ע”י ה BIBLE SOCIETY OF SINGAPORE  ושגרירות ישראל בסינגפור, ופתוחה לכל משתתף המתגורר כדרך קבע בישראל או בסינגפור.

קטגוריות

התחרות והזכאות לפרסים מחולקות על פי הקטגוריות הבאות:

קטגוריה 1 : גילאי 7 ומטה

קטגוריה 2: בני 8-12 שנים

קטגוריה 3: בני 13-16 שנים

קטגוריה 4:  קטגוריה פתוחה לכל הגילאים (מבוגרים מוזמנים להשתתף. הקטגוריה מוגדרת כ”יצירה עבור ילדים”).

בכל קטגוריה יוכרז זוכה מישראל וזוכה מסינגפור. הפרסים בכל מדינה (בישראל ובסינגפור) עשויים להיות שונים זה מזה.

פורמט  

א)      נושא התחרות השנתי (2014) “חגים ומועדים”. על כלל העבודות המוגשות להתמקד בנושא זה.

ב)      הגודל המינימאלי הוא 297X420 = A3 מ”מ הגודל המרבי הנו 1189X841 = A0 מ”מ. פסלים ויצירות תלת מימדיות יהיו בגודל מינימאלי של 60X60 ס”מ וגודל מירבי של 100X100 ס”מ (1X1 מ’).

ג)        על כל העבודות להיות מוגשות בצרוף טופס הגשה (ניתן להורדה באתר האינטרנט).  

ד)      ניתן להגיש מספר עבודות לכל קטגוריה עם זאת כל משתתף יהיה זכאי לקבל פרס אחד בכל קטגוריה במידה ויבחרו עבודותיו לאחד מן המקומות המזכים בפרס.

ה)      ניתן ליצור במגוון אופנים העונים להגדרה “אומנות פלסטית” ביניהם צבעי אקריליק, באטיק, דיו, קולאג’, גיר/פחם, צבעי פסטל, צבעי שמן, יצירות משולבות, צבעי מים, פנדה או כל אמצעי אחר. מדיה דיגיטאלית לא תתקבל.

ו)        היצירות המוגשות צריכות להיות יצירות המקור (לא יתקבלו העתקים/צילומים).

הגשה

א)      בסינגפור, על העבודות להיות מוגשות ע”י שליח/באופן עצמאי או באמצעות דואר רשום לכתובת הבאה:

The Bible Society of Singapore, Bible house, 7 Armenian St. Singapore 179932

ב)      בישראל, על העבודות להיות מוגשות באופן עצמאי/באמצעות מוסד חינוכי מוכר המרכז את איסוף העבודות או באמצעות שליח/דואר רשום.

בישראל על העבודות להגיע/להיות מוגשות אל אחת מן הכתובות הבאות:

החברה לכתבי הקדש בישראל, רחוב יפו 17 ירושלים

חנות הספרים של החברה לכתבי הקדש בישראל, רחוב בן יהודה 81 תל אביב

ג)        יצירה שתכלול תכנים אלימים, הסתה, מסרים בלתי סובלניים ו/או כל תוכן בלתי חוקי אחר תיפסל.

ד)       ההשתתפות הנה על בסיס יחידני/אידיווידואלי. לא תתקבל הגשה קבוצתית.

ה)      על כל העבודות להגיע ליעדן (בישראל או בסינגפור) עד לתאריך 13 ביוני 2014.

תהליך השיפוט

א)      תהליך השיפוט יעשה על ידי פאנל שופטים בלתי תלוי שיבחר על ידי המארגנים ובו ייצוג הן לישראל והן לסינגפור. החלטת השופטים הנה סופית ובלתי ניתנת לערעור.

ב)      כל הזוכים יקבלו על כך הודעה באמצעות הדואר האלקטרוני.

ג)        הקריטריונים לשיפוט הינם: רלוונטיות לנושא השנתי, יצירתיות, הפגנת כישורים אומנותיים. השיפט יעשה תוך התאמה לקטגוריה אליה הוגשו (קבוצת הגיל).

ד)      זכויות היוצרים על העבודות תישמרנה ליוצרים. עם זאת, מארגני התחרות רשאים לפעול לפרסום העבודות בבמות מסחריות או שאינן מסחריות, במסגרת תערוכת אומנות או בדפוס/תקשורת דיגיטאלית, בין שזכו ובין שלא זכו, בלי צורך במתן תמורה נוספת.

ככלל, העבודות לא יוחזרו ליוצריהן.

ה)      מארגני התחרות לא ישאו באחריות על אובדן/נזק שיגרם לעבודות בכל שלב של התחרות ולאחריה.

שונות

א)      כל יצירה שתוגש כשהיא בלתי שלמה, לא עומדת בתנאי התחרות, בלתי מובנת או לחלופין כאשר לא הגיעה באופן ממשי לאחת מן הכתובות המפורטות לעיל במועד, לא תשתתף בתחרות ותחשב כאילו לא הוגשה. מארגני התחרות שומרים את הזכות הבלעדית לפסול כל עבודה בהתאם לתנאי התחרות כמפורט לעיל או בשל כל עילה אחרת שעשויה להביא לפסילה.

ב)      מארגני התחרות שומרים את הזכות הבלעדית לערוך שינויים בתנאי התחרות, לבטל ו/או להחליף כל פרס/זכאות במסגרת התחרות ללא כל צורך בהסבר,נימוק, הודעה מוקדמת או פיצוי מכל סוג שהוא.

ג)        מארגני התחרות שומרים את הזכות הבלעדית לא להעניק פרסים או שלהעניקם באופן חלקי ו/או מלא. החלטת המארגנים תהיה סופית, מחייבת ובלתי ניתנת לערעור. פרסים שלא יאספו/יגיעו ליעדם יוחזרו למארגני התחרות.

ד)      מארגני התחרות ישתמשו בשיקול דעתם לצורך פירסום פרטי וזהות הזוכים והיצירות הזוכות לצורכי קידום התחרות, התערוכה וכל פעילות אחרת הקשורה בפרויקט “צבעי התנ”ך”.

 

פרסים

בכל קטגוריה יוכרז זוכה מסינגפור וזוכה מישראל. בנוסף, תתקיים הגרלה בין כל המשתתפים בתחרות (ההגרלה משולבת לסינגפור ולישראל).

כל אחד מן הזוכים בתחרות מישראל, והזוכה בהגרלה המשולבת, יזכו במחשב לוח (“טאבלט”) יוקרתי.  


להורדה ומילוי תופס השתתפות לחץ כאן.